knjiga

Knjiga

Rođen za nebo

...govori o životu svetoga Dominika Savia iz pera don Bosca,  odgajatelja svetoga Dominika Savia.

...je zanimljiva po tome što jedan svetac piše o drugom svecu. Knjiga je odličan poklon za prvopričesnike, ministrante, djecu i mlade, a i za sve one koje danas žele slijediti stope svetoga Dominika Savia. Knjiga i molitvenik mogu se naručiti na mail adresu Zaklade, a sav prihod namijenjen je Zakladi sveti Dominik Savio.  

Naslov izvornika:
Ivan don Bosco
Životopis svetog Dominika Savia

Naslov drugog izdanja:
Svetac mladih
priređivač: vlč. Pavo Martić

Priredio:
vlč. Pavo Martić
s odobrenjem Hrvatske
salezijanske provincije
br. 173/2013.
od 22. kolovoza 2013.

Lektura:
Ljiljana Silađi, prof.

Tisak: MediaIndigo, Zagreb
Web: primo-studio.net

Naklada: 1500 primjeraka
Slavonski Brod, 2017.
Vlastita naklada: vlč. Pavo Martić

Dragi čitatelju, ako netko želi svoj dojam, molitvenu nakanu ili naručiti knjigu, može to učiniti slanjem elektroničke pošte na email adresu: info@zakladasvdsavio.com

a

Online izdanje knjige:

Molitvenik

U molitveniku su sažete molitve, litanije i krunice na čast svetoga Dominika Savia, te devetnica na čast sv. Dominiku Saviu