Novost

Devetnica na čast sv. Dominiku Saviu

 

Crkva 06.svibnja slavi blagdan sv. Dominika Savia, zaštitnika djece, ministranata, prvopričesnika, mladih, dječjih zborova te trudnica. Samim blagdanom obilježit ćemo i drugu godišnjicu djelovanja naše Zaklade koja nosi ime tog divnog, malog sveca velikog duha.

Želimo vas pozvati da nam se priključite u pripremi za tu svetkovinu, molitvom devetnice svetom Dominiku Saviu koja započinje u ponedjeljak 27.travnja. U ovu devetnicu uključimo sve naše sadašnje stipendiste Zaklade, svu našu djecu i mlade, sve ovogodišnje prvopričesnike koje sveti Dominik Savio štiti. Uključimo i sve majke koje željno iščekuju svoju dječicu kao i sve one majke koje žele, a ne mogu imati djecu. Njih sveti Dominik Savio posebno zagovara. U ovu devetnicu posebno uključimo i sve naše školarce te naročito ovogodišnje maturante.

Uz devetnicu molimo i litanije svetom Dominiku Saviu kao i kratku krunicu.

Relikvijar sv.Dominika Savia